TOPIK #1: HEADLINE

Dalam 10X Launch Funnel, saya akan kongsikan strategi launch yang saya guna untuk hit 14.5X ROAS dengan Facebook Ads dalam masa 6 hari.

TOPIK #2: AD COPY (UTAMA)

Dalam 10X Launch Funnel, saya akan kongsikan strategi launch yang saya guna untuk hit 14.5X ROAS dengan Facebook Ads dalam masa 6 hari.

TOPIK #3: AD COPY (RETARGETING)

Dalam 10X Launch Funnel, saya akan kongsikan strategi launch yang saya guna untuk hit 14.5X ROAS dengan Facebook Ads dalam masa 6 hari.

Scroll to Top