CHAPTER #6: CASE STUDY

AUTOPILOT FUNNEL

Dalam Autopilot Funnel, saya akan kongsikan flow dan strategi untuk convert top 40% audience kita secara autopilot melalui 3 fasa penting iaitu Prospecting, Seeding dan Convert.

CASE STUDY 13.45X ROAS

Dalam case study ini, saya akan kongsikan secara step by step bagaimana saya launch kempen FB Ads untuk dapatkan RM24,375 daripada bajet RM1,812.38 dalam masa 8 hari.

Discussion Box

Anda tidak jelas dan perlukan penerangan lanjut mengenai pembelajaran dalam chapter 6? Log in dan tuliskan soalan anda di bawah untuk dapatkan bantuan dan penjelasan lanjut.